Site News

නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීම (2021/2022) අවසන් වසර සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය

නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීම (2021/2022) අවසන් වසර සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය

by Admin LMS -
Number of replies: 0

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි අවසන් වසර සිසුන්ගේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති ලැයිස්තුවල සඳහන්‌ සිසුන්‌ හට 2023 ජනවාරි 01 වන දින සිට පහත සඳහන්‌ නේවාසිකාගාර තුල නේවාසික පහසුකම්‌ සලසා ඇත.