Site News

  2023.05.28 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත පරීක්ෂණයන්හි විභාග ශාලාවන්

  by Admin LMS -

  2023.05.27 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත පරීක්ෂණයන්හි විභාග ශාලාවන්.

  by Admin LMS -

  මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2023.05.27 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත පරීක්ෂණයන්හි විභාග ශාලාවන් පහත පරිදි වන බව මෙයින් දන්වමි.


  විභාග ශාලාවන්

  Older topics...