Site News

පීඨයේ සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම.

පීඨයේ සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම.

by Admin LMS -
Number of replies: 0

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු සුපුරුදු දේශන කාලසටහන අනුව 2023.03.20 දින සිට ආරම්භ කරන බව දන්වමි.


නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

2023.03.18